Firma Wycena Nieruchomości Marta Czernicka świadczy usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, opinii, analiz oraz ekspertyz w celu określenia wartości nieruchomości.
Firma świadczy usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, szczególnie instytucji finansowych, publicznych, samorządowych oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości.
Wyceny nieruchomości wykonywane są na podstawie uprawnień zawodowych nr 6839 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Comments are closed.