Nieruchomość lokalowa (wycena lokalu) – to część trwale związanego z gruntem budynku, która stanowi odrębny przedmiot własności. Nieruchomość lokalową stanowi samodzielny lokal mieszkalny lub wykorzystywany na inne cele, zapewniający samodzielność w aspekcie architektonicznym jak i funkcjonalnym.
Nieruchomość lokalowa – wycena obejmuje samodzielny lokal, pomieszczenia przynależne oraz udział w nieruchomości wspólnej

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – to ograniczone prawo rzeczowe, na jego treść składają się: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia.
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Oznacza to, że takie prawo do lokalu można sprzedać, darować, zapisać w testamencie, obciążyć hipoteką
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – wycena obejmuje określenie wartości własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

Comments are closed.