Nieruchomość gruntowa – to wyodrębniona pod względem własności część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość, jako „część powierzchni ziemskiej” musi posiadać granice, czyli być fizycznie wyodrębniona poprzez określenie granic zewnętrznych oraz jako „przedmiot odrębnej własności” musi posiadać właściciela, czyli być wyodrębniona pod względem prawnym.
Prawo własności obejmuje grunt wraz z częściami składowymi. Części składowe to budynki, urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.
Nieruchomość gruntowa jako część powierzchni ziemskiej stanowi obszar ziemi, który rozciąga się ponad i pod powierzchnią gruntu do wysokości i głębokości określonej przez jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie.
Nieruchomość gruntowa może składać się z jednej lub kilku działek ewidencyjnych, które muszą być objęte wpisem w jednej księdze wieczystej.
Nieruchomość gruntowa – wycena obejmuje grunt
Nieruchomość gruntowa zabudowana – wycena obejmuje grunt oraz budynki lub inne urządzenia trwale z gruntem związane

Comments are closed.